Lėšos veiklai viešinti

Šioje skiltyje bus pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

2022 m. - 2023 m. Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija nemokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Atnaujinimo data: 2024-04-02