Susitarimas dėl Valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių