Informacija apie komisijas ir darbo grupes

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijoje sudarytos šios komisijos:

  • Viešųjų pirkimų komisija (nuo 2022 m. liepos 7 d.)
  • Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo nuolatinė komisija (nuo 2022 m. rugpjūčio 5 d.)
  • Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo nuolatinė komisija (nuo 2022 m. rugpjūčio 23 d.)
  • Biologiniam turtui pripažinti nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti, jį perduoti arba nugaišinti komisija (nuo 2022 m. spalio 6 d.)
  • Metinės inventorizacijos komisija (nuo 2022 m. lapkričio 18 d.)
  • Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija (parengti pareigybių peržiūros planą, įvertinti Valstybės tarnautojų pareigybėms priskirtas funkcijas, parengti motyvuotus siūlymus dėl pareigybių panaikinimo ar vietoje jų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių įsteigimo.

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijoje nėra sudarytų darbo grupių.

Atnaujinimo data: 2024-04-02