Teritorijų planavimo dokumentai

Dubysos regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 770;

Kurtuvėnų regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1519;

Kurtuvėnų regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. D1-26;

Salantų regioninio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 573;

Tytuvėnų regioninio parko parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai) patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 775;

Varnių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Rerspublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. 1055;

Varnių regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-759;

Ventos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 370;

Ventos regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. D1-330;

Žagarės regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1232

Žagarės regioninio parko tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-147.

Kamanų valstybinio gamtinio rezervato planavimo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1200

Atnaujinimo data: 2023-09-11