Interesų konfliktų prevencija

INFORMACIJA APIE ASMENŲ NUSIŠALINIMO/ NUŠALINIMO ATVEJUS

2022 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejų nebuvo.

2023 m. nusišalinimo/nušalinimo atvejų nebuvo.

Atnaujinimo data: 2024-03-20