Konsultavimasis su visuomene

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija šiuo metu nevykdo konsultavimosi su visuomene.

Atnaujinimo data: 2023-09-11