Produkto ženklas


AR ŽINOJAI, KAD PRIE SAUGOMŲ TERITORIJŲ ŽENKLO TURĖTOJŲ GALI PRISIJUNGTI IR TU?

Saugomų teritorijų produkto ženklas yra skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, kurių verslai pasižymi šiais bruožais:

  • Draugiški aplinkai

Ženklas suteikiamas produktų gamintojams ir paslaugų teikėjams, kurių veikla nėra žalinga gyvajai gamtai ir kurie deda pastangas mažinti savo veiklos poveikį aplinkai.

  • Pagaminti smulkių vietos gamintojų

Ženklu pažymėta produkcija gaminama saugomoje teritorijoje įsikūrusių verslų. Įsigyjant šiuos produktus ar paslaugas kartu skatinate vietos bendruomenių užimtumą ir ekonominę raidą.

  • Draugiški tradicinei kultūrai

Ženklą turintys verslai skatina kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą. Gaminiai dažnai reprezentuoja etnografinį regioną, kuriame gaminami.

  • Prisideda prie saugomų teritorijų vystymosi

Ženklą turintys verslai yra svarbiausi saugomų teritorijų partneriai, kasdieniais sprendimais ir nuolatine pagalba prisidedantys prie saugomų teritorijų tikslų įgyvendinimo.

Šis ženklas padės lankytojams geriau pasirinkti, o vietos žmonėms - tapti labiau matomais rinkoje, nes ženklas užtikrina kokybę ir puoselėjamas saugomas vertybes.

Sertifikavimo procesas labai paprastas. Susipažink su žemiau esančiais dokumentais, užpildyk paraišką ir dokumentus pateik atitinkamos saugomos teritorijos direkcijai. Pagal nustatytą tvarką toje teritorijoje veikianti Saugomų teritorijų produkto ženklo komisija priims sprendimą dėl ženklo suteikimo. Paraiškas teikti ir iškilus klausimams kreiptis į Varnių regioninio parko kultūrologą Liną Šedvilą el.p. [email protected], tel. 861266133. 

Produkto ženklas egzistuoja visose Lietuvos saugomose teritorijose! Prie jo turėtojų gali prisijungti ir TU, o įkvepiančių pavyzdžių rasi: https://gamtoje.org/


SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO NUOSTATAI

PARAIŠKA DĖL SAUGOMOS TERITORIJOS PRODUKTO ŽENKLO NAUDOJIMO

SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO SUTEIKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ PRODUKTO ŽENKLO NAUDOJIMO GAIRĖS

Atnaujinimo data: 2024-05-06