Valstybinių parkų lankytojo bilietas

Lankytojai gali prisidėti prie saugomų teritorijų puoselėjimo. Savanoriškas bilieto įsigijimas išreiškia lankytojo pritarimą ir norą, kad saugomose teritorijose būtų sutvarkytos rekreacinės, lankomos vietos, pažintiniai takai.

Valstybinių parkų ir rezervatų lankytojo bilietas įvestas  4 nacionaliniuose ir 28 regioniniuose parkuose.

.............................................................................................................................................
Vienkartinis lankytojo bilietas (5 dienoms) lankytis viename valstybiniame parke kainuoja 1 eurą.

Vieno mėnesio lankytojo bilietas lankytis viename valstybiniame parke kainuoja 5 eurus.

Metinis visų minėtų valstybinių parkų šeimos lankytojo bilietas kainuoja 25 eurus.
............................................................................................................................................

Lankytojo bilietai platinami nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose, lankytojų centruose, aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose, poilsiavietėse, stovyklavietėse, prie pažintinių takų, trasų ir kitur.

Lankytojo bilietą galima įsigyti „Perlo“ terminaluose, „Bilietai.lt" internetinėje platinimo sistemoje, „Bilietai.lt" kasose. Taikomi papildomi paslaugos aptarnavimo mokesčiai.

Yra galimybė lankytojo bilietą pirkti trumpąja žinute (SMS). Kaina - 1,35 EUR (lankytojo bilietas 5 dienoms - 1 EUR ir 0,35 EUR aptarnavimo mokestis). Siųsk numeriu 1860 žinutės tekstą, įrašydamas nacionalinio ar regioninio parko trumpinį.

Žinutės tekstasNacionaliniai ir regioniniai parkai

DURP

Dubysos regioninis parkas

KURP

Kurtuvėnų regioninis parkas

SLRP

Salantų regioninis parkas

TRP

Tytuvėnų regioninis parkas

VARP

Varnių regioninis parkas

VNRP

Ventos regioninis parkas

ZRP

Žagarės regioninis parkas

Gautos lėšos už lankytojo bilietą skiriamos gamtos objektų, rekreacinių teritorijų priežiūrai, tvarkymui, informacinių stendų atnaujinimui, taip pat švietėjiškai gamtosauginei veiklai vykdyti.

ATASKAITA apie parduotus lankytojo bilietus ir panaudotas lėšas 2023 m.

Lankytojų gautos lėšos bilietų lėšos

Regioninis parkas

2022.07.01-2022.12.31

2023 m.

Dubysos

1316

894

Tytuvėnų

326

542

Kurtuvėnų

1022

6050,11

Salantų

1893

326

Ventos

272

2892

Varnių

1200

1326

Žagarės

9916

55209

ŽSTD SMS žinutėmis 29

2022 m. sutaupytos ir 2023 metų gautos lankytojo bilietų lėšos buvo skiriamos šioms sritims:

saugomų kompleksų bei objektų (vertybių) apsaugai - 9 026,03 Eur;

tvarkymui - 17 591,08 Eur;

priežiūrai - 5 759,99 Eur;

švietėjiškai veiklai, lankymui propaguoti, pažintiniam turizmui organizuoti - 11 833,63 Eur.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-16