Viešų, privačių interesų konfliktų prevencija

Asmuo, atsakingas už viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevenciją Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijoje -

Modestas Gečys

Teisininkas

+37064612212

[email protected]

 

ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PRIVALOMA DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS SĄRAŠAS

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ŽEMAITIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJOJE TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinimo data: 2024-02-20